/ / Puomin kärkiohjaus

Puomin kärkiohjaus

Puomin kärkiohjauksella pehmeät ja tarkat liikkeet

IBC (Intelligent Boom Control) on kuormatraktoreiden älykäs puomin kärkiohjausoptio. Se on uusin merkkipaalu kuormakoneteknologian kehityksessä. IBC-järjestelmän avulla kuormaimesta tulee erittäin tarkka ja helppokäyttöinen: kuljettaja ohjaa suoraan puomin kärkeä eikä yksittäisten nivelien liikkeitä. IBC-järjestelmän ansiosta kuormainta varten tarvittavien säätöparametrien määrä vähenee huomattavasti ja puomin rakenteen ja hydraulisylinterien kestävyys paranevat.

Yksi kokonaisuus
Kärkiohjauksessa koko kuormainta hallitaan yhtenä kokonaisuutena, eikä enää tarvitse opetella erikseen ohjailemaan puomin eri osia yhdessä. Kuljettaja ohjaa kouran liikkumista vähän samaan tapaan kuin omaa kättä. IBC-järjestelmä ohjaa puomiston liikkeitä sen mukaan, minne kuljettaja haluaa viedä kouran. Järjestelmälle on määritetty tietyt rajat, joiden puitteissa se muokkaa kuormaimen toimintaa käyttötilanteen mukaan. Järjestelmässä on lisäksi valmiiksi ohjelmoituna erillinen kuormanpurkutila, jolloin nosturin voimakkaita nosto- ja taittoliikkeitä käytetään enemmän.

Sähköiset päätyvaimennukset
IBC-järjestelmä sisältää sähköiset päätyvaimennukset kaikille puomin pääliikesuunnille. Sylinterien ääripäiden liikkeet vaimennetaan pehmeästi ja estetään iskumaiset kuormitukset päätyasennoissa, jolloin ajamisesta tulee jouhevampaa ja myös puomin kestävyys paranee.

Kuljettajakohtaiset säädöt
Järjestelmän kokonaisnopeutta voidaan säätää kuljettajakohtaisesti. Kuljettaja pystyy myös halutessaan säätämään puomin eri osien välistä nopeussuhdetta, tai vaikuttamaan siihen ajon aikana jatkopuomin manuaalisella käytöllä. Vaihtaminen IBC-ohjauksen ja normaalin puominohjauksen välillä sujuu myös napinpainalluksella.

Katso videolta testiasiakkaiden kommentteja kärkiohjauksesta.