/ / Joukkokäsittely

Joukkokäsittely

Joukkokäsittelyllä monipuolisuutta

  • Joukkokäsittelyllä voit kasvattaa kouran tuotosta.
  • Kun käsiteltävät puut pysyvät pystyssä, jäävä puusto ei vahingoitu.
  • Vakio korjuukalusto muuttuu helposti energiapuulle sopivaksi.

Miksi joukkokäsittely

John Deere 1070E ja H412Joukkokäsittelyllä voidaan kasvattaa kouran tuotosta merkittävästi aina käsiteltävien puiden tiheyden ja koon mukaan. Koska koneen kuutiointi ei voi mitata joukkokäsiteltyä puuta, puut mitataan painomittauksena. Automatiikka laskee käsitellyt rungot.
Syöttävä koura rikkoo käsiteltyjen puiden pintaa, jolloin energiapuu kuivaa nopeammin. Myös silloin, kun karsitaan rungot välikatkaisuun saakka tai latvaan asti, harvennusmetsään varisee oksamassaa ravinteeksi.
Joukkokäsittelykäpälät auttavat runkonippua - ja myös yksittäisiä puita - pysymään pystyssä ja näin jäljelle jääviä runkoja ei kolhita ja rungot voidaan kaataa hallitusti sopivassa paikassa.

Menetelmät

John Deere H412 -harvesteripää joukkokäsittelylläIntegroitu hakkuu

Integroidussa hakkuussa kuitupuut korjataan joukkokäsittelyllä ja latvat kerätään energiapuuksi. Latvat voidaan kerätä joko karsimattomina tai karsittuina. Puut mitataan painomitalla.

Energiapuun korjuu
Energiapuun korjuussa kaikki puulajit korjataan joukkokäsittelyllä, nippu syötetään välikatkaisukohtaan ja latvanippu käännetään tai siirretään kourakasan päälle. Kuljetuspituus nipuille on n. 5-6 m.

Karsittu energiapuu
Karsitun energiapuun korjuu on muuten sama kuin energiapuun korjuu, mutta myös latvanippu syötetään loppuun asti.

Kaatopää
Menetelmä lyhyille rungoille, joille ei tarvitse tehdä välikatkaisua kuljetuksen vuoksi. Puut kaadetaan joukkokäsittelynä.

Kourat

Ketju pysyy hyvin päällä John Deere'n nelirullakourat
John Deere'n nelirullakourat ovat olleet edelläkävijöitä joukkokäsittelyssä. Vakio korjuukalusto voidaan muuttaa pienellä lisävarusteasennuksella joukkokäisttelyyn soveltuvaksi energiapuukouraksi. Joukkokäsittelykäpälät ja -rullat eivät haittaa kouran käyttöä normaaleilla harvennus- ja uudistushakkuuleimikoilla.

Joukkokäsittelylaite lisää koneen käyttöastetta ja vähentää siirtoja. Ylärullien ainutlaatuinen kulma-asento ja kannattelevat, sormilla varustetut alarullat mahdollistavat usean puun samanaikaisen häiriöttömän syötön.

Joukkokäsittelyohjelma muuttaa automaattisesti kouran säätöarvoja sen mukaan, syötetäänkö yhtä vai useampaa puuta. Giljotiinia ei tarvita. Uuden ketjunkiristysventtiilin ansiosta ketju pysyy hyvin päällä myös pusikoissa. Samalla venttiili suojelee ketjua ylikiristymiseltä, joten ketjut eivät katkeile ja laipan kärkipyörän elinikä kasvaa.

John Deere -joukkokäsittelypäät

Automatiikka
Automatiikka kannattaa päivittää aina uusimpaan versioon. Ohjelmapäivityksessä tulee joukkokäsittelyssä tarvittavia ominaisuuksia kuten omat arvonsa terien ja rullien paineille syötettäessä yhtä tai useampaa runkoa, sekä runkolaskuri.

Puukohtaiset asetukset joukkokäsittelylle

Puukohtainen ohje Joukkokäsittelyn voi aktivoida myös puukohtaisesti. Joukkokäsittely aktivoituu puukohtaisesti koura ylös painikkeella - tai automaattisesti jos niin halutaan - aina, kun läpimitta on alle määritellyn mitan.

Asetukset otetaan käyttöön valikosta 4 Harvesteripää, 3 Auki&Kiinni ja A4 Joukkokäsittely. Joukkokäsittely aktivoituu puukohtaisesti koura ylös -painikkeella ja se käynnistyy automaattisesti aina läpimitan ollessa pienempi kuin automaattiselle aktivoinnille annettu läpimitta.

Katso ohje asetuksista.

Jos halutaan normaalista poikkeavat kouransäädöt, voidaan käyttää "Erikoistukki"-asetuksia ja säätää ne joukkokäsittelylle sopivaksi.